Onze Kernwaarden

Respect voor al wat leeft

Duurzaamheid is leidend

Kwaliteit boven kwantiteit

Waarde boven winst

Afspraak is afspraak

Privacy voorop

Onze Missie

iNVENTUR! levert IT diensten aan ondernemingen, organisaties en overheden, waaronder Agile Voortbrengen, Agile Inrichten, Responsieve Applicaties, Adaptieve Architecturen en Beschermd & Beveiligd.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. Hogeschool Utrecht (HU), VWC Haarlem, Wigo4it (G4), IND (VenJ), VU (Vrije Universiteit Amsterdam), ING, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, BIZA/RVD, Nuon, Alliander, Defensie, KLM, TPG, Siemens, Delta Lloyd, ABN-AMRO, ANVA, CBS, UWV, Digitect, Gemeente Bussum, Gemeente Zaanstad, Fianed, BVE-net, BRUNA, Nationale werkgroep EDI in de gezondheidszorg, SENS, Belastingdienst/BAK, Start, GBA en INTIS.

iNVENTUR! verbindt & committeert!

Meer weten?

Neem Contact op met ons!

Agile Voortbrengen

Certified SAFe Agilist (SA)

U weet IT effectief in te zetten ter ondersteuning van uw doelen, echter om tot tijdige uitvoering te komen heeft u behoefte aan professionele ondersteuning en sturing.

iNVENTUR! biedt agile IT Project Management, Product Ownership, Consultancy en/of Coaching zodat uw organisatie haar doelen, al dan niet in programma's of waardestromen georganiseerd, tijdig kan realiseren.

Met actuele kennis van het IT domein en ruime ervaring in het van concept tot en met exploitatie kort-iteratief realiseren van omvangrijke en/of complexe IT oplossingen gaan wij elke uitdaging aan.

Met onze hands-on en no-nonsense aanpak hebben wij reeds vele projecten succesvol opgeleverd.

Ondersteuning nodig?

Neem Contact op met ons!

Agile Inrichten

Certified SAFe Agilist (SA)

Het agile voortbrengen van IT portfolio's, het tijdig leveren van overeengekomen meerwaarde, is actueel. Het hiertoe inrichten van demand en supply, organiseren van een stabiele en betrouwbare flow in de voortbrenging van IT oplossingen vraagt om een schaalbare gelaagde aanpak.

Met focus op inhoud en kwaliteit samen sneller in kleinere stappen identificeren, specificeren, bouwen en leveren. Multidisciplinair samenwerken aan en vanuit een centrale registratie van overeengekomen oplossingen (demand), georganiseerd en gerealiseerd (supply) naar business value, rekening houdend met onderlinge afhankelijkheden. Vertrouwen in en aanspreken op elkaars vaardigheden en professionaliteit. Dit zijn enkele key features van het agile gedachtengoed.

Is uw organisatie klaar voor transformatie naar volledig scaled agile, (Bus)DevOps en CI/CD?

iNVENTUR! helpt graag uw agile transformatie voortvarend door te voeren.

Neem Contact op met ons!

Responsieve Applicaties

Met gebruik van de W3C standaarden voor een Open Web Platform, zoals CSS, HTML, XML, JSON, WOFF, SVG, Ajax en Javascript hebben wij uw online applicaties in check!

Met een minimum aan code realiseren en onderhouden wij appellerende, apparaat- en platform-onafhankelijke, responsieve web applicaties.

Toe aan mobile web oplossingen?

Neem Contact op met ons!

Adaptieve Architecturen

adapt.inventur.nl

Architectuur speelt een cruciale rol bij een effectieve inrichting van uw waardestromen. Adaptieve architecturen ondersteunen hierbij in zowel organisatorische, functionele als technische wendbaarheid, en beschouwt hiertoe uw bedrijfsstructuur, -processen en -logica, werkstromen en gegevenstructuren in onderlinge samenhang in relatie tot bestaande en gewenste oplossingen.

iNVENTUR! biedt jarenlange ervaring en kennis omtrent de (her)inrichting van bedrijfsbrede informatiesystemen en heeft dan ook de overtuiging uw organisatie effectief te kunnen ondersteunen, zowel in een adviserende als uitvoerende rol.

Sinds haar oprichting ontwikkelt iNVENTUR! adaptieve architecturen gericht op functionele flexibiliteit op basis van technische uniformiteit.Dit heeft geresulteerd in het product ADAPT!, een platformonafhankelijk, template gedreven, geintegreerde ontwikkel- en eindgebruikersomgeving voor klein-, midden- en groot-zakelijk gebruik voor toepassingen als HRM, CRM en ERP.

Tijd voor verbinden?

Neem Contact op met ons!

Beschermd & Beveiligd

De Europese General Data Protection Regulation (EU GDPR), in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is op 27 april 2016 aangenomen en vanaf 25 mei 2018 van kracht en gehandhaafd. De wijze waarop uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, beschermt en beveiligt dienen in dit kader opnieuw belicht te worden.

iNVENTUR! is hiertoe gecertificeerd en ondersteund uw organisatie graag bij de inrichting van de benodigde gegevensbescherming en informatiebeveiliging,
door middel van bewustwording, communicatie, inventarisaties, risico analyses en doorvoeren van organisatorische, functionele en technische verbeteringen op het gebied van privacy & security, waaronder rollen, prodedures, werkinstructies, verklaringen, overeenkomsten, beleid, IAM en MFA.

Gezien het belang van de AVG voor onze privacy heeft iNVENTUR! deze
verordening ondergebracht in een toegankelijk Online GDPR/AVG Dossier
voorzien van samenvatting, stappenplan, voorbeeldsituaties, modeldocumenten
en eenvoudige navigatie door de wettekst.

Wij bieden ondersteuning in rol van FG, PO, SO en/of CISO!

Neem Contact op met ons!

Contact

Voor meer informatie over onze dienstverlening
zijn wij als volgt bereikbaar:

+316 182 947 58,
robert.ruitenbeek@inventur.nl,
Robert Ruitenbeek,
J.J. Allanstraat 447, 1551 RL Westzaan, NH.


Wij respecteren uw privacy!
Tijdens uw bezoek aan onze website(s) verwerken wij dan ook geen persoonsgegevens, niet door middel van cookies, noch op andere wijze
.

[ © 2020 iNVENTUR! - Ontwerp, Ontwikkeling & Hosting door iNVENTUR! - Ontwerp Logo & Visuals door TIME DSGN ]