iNVENTUR! b.v.

www.inventur.nl

iNVENTUR! levert ad interim IT oplossingen en diensten aan het MKB, (non-profit) organisaties en (lokale) overheden.

Naast het leveren van algemene diensten zoals Agile IT Project & Portfolio Management en Mobile & Web Solutions helpen wij u ook graag de GDPR/AVG succesvol door te voeren.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. VWC Haarlem, Wigo4it (G4), IND (VenJ), VU (Vrije Universiteit Amsterdam), ING, Tweede Kamer der Staten Generaal, BIZA/RVD, Nuon, Alliander, Defensie, KLM, TPG, Siemens, Delta Lloyd, ABN-AMRO, ANVA, CBS, UWV, Digitect, Gemeente Bussum, Gemeente Zaanstad, Fianed, BVE-net, BRUNA, Nationale werkgroep EDI in de gezondheidszorg, SENS, Belastingdienst/BAK, Start, GBA en INTIS.


Wij zijn bereikbaar op 06 182 947 58, per mail, of op LinkedIn

IT Project Management

U weet hoe u IT effectief inzet ter ondersteuning van uw doelen. Om tot tijdige uitvoering te komen heeft uw behoefte aan professionele ondersteuning en sturing. iNVENTUR! biedt u IT Project Management op IPMA-B niveau en daarmee in staat meerdere projecten, al dan niet in programma's georganiseerd, gelijktijdig uit te voeren. Met actuele kennis van het IT domein en ruime ervaring in het van concept tot en met exploitatie realiseren van omvangrijke en/of complexe IT oplossingen gaan wij elke uitdaging aan. Met een hand-on en no-nonsense aanpak hebben wij reeds vele projecten succesvol opgeleverd.

IT Portfolio Management

Certified SAFe 4.5 Agilist (SA)

Voortbrenging van IT portfolio's verbeteren zodat de IT organisatie tijdig en met kwaliteit levert wat is overeengekomen is actueel. Het afstemmen van demand en supply, organiseren van een stabiele en betrouwbare flow in de voortbrenging van IT oplossingen vraagt wellicht om een andere aanpak. Focus op de inhoud en samen sneller in kleinere stappen identificeren, specificeren, bouwen en leveren. Multidisciplinair samenwerken aan en vanuit een centrale registratie van gevraagde oplossingen (demand), georganiseerd en gerealiseerd (supply) naar business priority rekening houdend met onderlinge afhankelijkheden. Vertrouwen in elkaars vaardigheden en professionaliteit en elkaar hierop aanspreken. Dit zijn enkele key features van het agile gedachtengoed. Bent u klaar voor transformatie van waterval/agile naar volledig agile in combinatie met DevOps of BizDevOps teams? iNVENTUR! helpt u graag de zin van de onzin te scheiden en uw agile transformatie voortvarend door te voeren.

Mobile Solutions

www.hollandroid.nl

Met haar initiatief Hollandroid richt iNVENTUR! zich exclusief op het op basis van time & material of fixed price ontwikkelen van attractieve apps voor het Google Android platform.

Het jonge portfolio van Hollandroid.nl bestaat uit apps voor algemeen nut tot zeer gespecialiseerde (non-public) apps voor bijvoorbeeld mobiele medische biometrische toepassingen. Veelal ontsluiten we de voor deze toepassingen relevante (cloud based) data met gebruik van NoSQL en JSON of XML.

Ook voor de ontwikkeling van uw Google Android apps staat ons team van gedreven designers en developers klaar.

Application Architectures

adapt.inventur.nl

Ook voor uw onderneming geldt dat informatiesystemen steeds verder geintegreerd dienen te worden ter optimalisatie van uw Producten/Diensten Lifecycle. Hierbij komt steevast IT Architectuur bij kijken. Deze discipline beschouwt uw bedrijfsprocessen, bedrijfslogica, werkstromen en gegevenstructuren in onderlinge samenhang en in relatie tot de bestaande en gewenste oplossingen.

iNVENTUR! biedt jarenlange ervaring en diepgaande kennis inzake de (her)inrichting van bedrijfsbrede informatiesystemen en heeft dan ook de overtuiging uw organisatie effectief te kunnen ondersteunen, zowel in een adviserende als uitvoerende rol.

Sinds haar oprichting ontwikkeld iNVENTUR! applicatie architecturen, zowel in eigen beheer als in opdracht. In eigen beheer heeft iNVENTUR! een architectuur ontwikkeld, in de kern vergelijkbaar met Navision (MS Dynamics), welke onder de naam ADAPT! wordt vermarkt.

Web Solutions

www.duurzaamis.nl

Met CSS3, HTML5, DOM en Javascript hebben wij uw front-end web applicaties in check!. Met een minimum aan code realiseren en onderhouden wij een appelerende uitstraling en consistente beleving voor de bezoekers en gebruikers van uw internet en/of intranet toepassingen. Hierbij wordt naar behoefte gebruik gemaakt van tranformaties, transities en/of filters.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Online GDPR/AVG Dossier

De Europese General Data Protection Regulation (EU GDPR), in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is op 27 april 2016 aangenomen en wordt vanaf 25 mei 2018 van kracht en gehandhaafd. De wijze waarop uw organisatie persoonsgegevens over uw medewerkers en klanten verkrijgt, verwerkt, bewaard en beschermt dienen in het kader van de AVG opnieuw belicht te worden.

iNVENTUR! helpt uw organisatie de AVG succesvol door te voeren, op project- of adviesbasis. Wij begeleiden uw organisatie met bewustwording, doorvoeren van AVG beginselen, inventarisatie van gegevensverwerkingen, uitvoeren gegevensbeschermingeffectbeoordeling, doorvoeren van verbeteringen en het opstellen van verwerkersovereenkomsten en privacybeleid.

Gezien het belang van de AVG voor onze privacy heeft iNVENTUR! deze verordening ondergebracht in een toegankelijk online GDPR/AVG dossier voorzien van samenvatting, stappenplan, voorbeeldsituaties, modeldocumenten en eenvoudige navigatie door de wettekst.